Se afișează postările cu eticheta UNESCO. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta UNESCO. Afișați toate postările

miercuri, 12 septembrie 2018

Ediţia a VI a Festivalului Internaţional de Poezie - Renata Verejanu

  Academia Europeană a Societăţii Civile, 
autorul şi realizatorul proiectului devenit o frumoasă tradiţie 
"Festivalul Internaţional de Poezie - Renata Verejanu", 
comunică: 
Ediţia a VI a 
"Festivalului Internaţional de Poezie - Renata Verejanu" 
se va desfăşura în perioada 22 ianuarie - 22 octombrie 2019. 
Materialele pentru cele şase secţiuni de concurs 
se primesc online în perioada 22 ianuarie - 22 iunie 2019, 
în dosar, conform Regulamentului. 
Materialele deja publicate sau dactilografiate cu greşeli, 
fără diacritice - în Concurs 
nu se admit. 
Cu Doamne ajută. 


 Director Festival

duminică, 1 aprilie 2018

Ediția a V a Festivalului Internațional de Poezie - Renata Verejanu

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL de POEZIE - RENATA VEREJANU
ediția a V, Chişinău, Moldova

(extras din Regulament)

Ediţia a V, (ca şi toate celelalte ediţii, se desfăşoară jumătate de an), 
în perioada 1 martie - 1 septembrie 2018,
în mai multe etape: 
colectarea materialelor, analiza lor, jurizarea,
editarea Antologiei, confecţionarea trofeelor, 
a medaliilor, editarea diplomelor etc.etc.etc. -
şi la 1 septembrie 2017 - 
Spectacolul de Gală şi Decernarea Premiilor.


Comunicăm îndrăgostiților de frumos:
Festivalul Internațional de Poezie - Renata Verejanu,
a devenit o frumoasă tradiție și realizarea proiectului
e din an în an tot mai originală...
Acest unic și viabil proiect literar/cultural 
din spațiul Limbii Române
se va realiza an de an, având consimțământul protagonistei

și marea dorință a tot mai mulți participanți
din diferite țări.

Cei care doresc să se înscrie la ediția a V
a Festivalului Internațional de Poezie - Renata Verejanu,
au posibilitatea să ne comunice la  
E-mail: festivalnationalrv@gmail.com


Primele ediții au adus dovada că numele protagonistei
garantează succes acestui proiect
prin care se promovează talentele acestui neam:
poeți, declamatori, traducători, eseiști, 
artişti plastici, compozitori...

Pentru a participa la cea de-a V ediție a Concursului,
participanții expediază:

Secțiunea ”Poezie de autor” - până la 5 poezii proprii, CV, 1-3 poze color,
Secțiunea ”Recital” - comunicați titlul poeziei din opera poetică                                      a scriitoarei Renata Verejanu, pe care o veți recita,
                                     CV, 1-3 poze color. Noi vă vom comunica data
                                      la care vom desfășura etapa 
                                      locală/raională/sectorială în localitatea ta. 
                                      Etapele locale/raionale/sectoriale
                                      la această secțiune se vor produce în perioada
                                      1 - 31 martie 2018,
La primele două secțiuni materialele se primesc în perioada
                                     1 martie - 1 mai 2018.
Secțiunea ”Compoziție” - un cântec pe versuri de Renata Verejanu
                                             (în oricare limbă pe care o vorbește 
                                             compozitorul sau interpretul), 
                                             CV, 1-3 poze color.                                     

Secțiunea ”Eseu/ Interviu” - un Eseu pe marginea poeziilor Renatei Verejanu                                  (până la 3 pagini A4 pe marginea unei cărți, 
                                 a unui grupaj de poeme sau a unei poezii), 
                                CV, 1-3 poze color,
Secțiunea ”Traduceri” - 1-5 poezii ale Renatei Verejanu, 
                                         traduse artistic/calitativ în oricare altă limbă 
                                        vorbită pe Pământ, CV, 1-3 poze color,
Secțiunea ”Poezia în viziunea artiştilor plastici” - expediaţi
                                      1-3 lucrări inspirate de poezii concrete din
                                      opera poetică a Renatei Verejanu,   
                                       CV, 1-3 poze color.  
La aceste patru secțiuni materialele se primesc până la 30 iunie 2018.

                              
Toate materialele trimiteţi la E-mail: festivalnationalrv@gmail.com
Fiecare concurent poate participa maximum în 3 secțiuni.

La Festivalul Internațional de Poezie - Renata Verejanu
pot participa cetățeni indiferent de țara de reședință, naționalitate, 
religie, stare socială, fără a fi vre-o limită de vârstă.

Referitor la decernarea premiilor, Regulamentul prevede:
Celor mai apreciate lucrări de către Juriul Internațional
li se vor oferi, pentru fiecare Secțiune aparte:

Premiul I - Diplomă și Trofeu
Premiul II - Diplomă și Medalie
Premiul III - Diplomă și Medalie
Premii Speciale - Diplome
Laureat - Diplomă
Mențiune sau diplomă de participant

nu se acordă.

Premiile I, II, III se oferă participanților în Concurs,
conform punctajului adunat
de la toți membrii Juriului Internațional,
în cazul prezenței participantului 
la Spectacolul de Gală și Decernarea Premiilor
(sau cu o lipsă motivată).
Cei care nu se prezintă la Decernarea Premiilor -
primesc online  doar Diploma.

Organizatorii Festivalului oferă
cazare şi o recepţie pentru cei invitaţi 
la Spectacolul de Decernare a Premiilor.

Participantul în Concurs, care, conform aprecierii
Juriului Internațional obține
un premiu special sau diplomă de laureat 
și dorește să participe la
Spectacolul de Decernare a Premiilor -
poate participa, comunicând organizatorilor,
doar că îşi suportă cheltuielile.
 
Serviciul de Presă al
Academiei Europene a Societății Civile,
autorul și realizatorul proiectului

E-mail: festivalnationalrv@gmail.com
Festivalul Internațional de Poezie - Renata Verejanu,

începând cu ediția din 2018, se desfășoară sub egida
Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație.

Academia Europeană a Societății Civile, 
autorul şi realizatorul proiectului:
 str.Pușkin 24, 2012, Chișinău, Republica Moldova,
E-mail: festivalnationalrv@gmail.com
tel. 022 226675 sau 068582011


P.S. În CV 
indicaţi neapărat:
data, luna, anul naşterii
localitatea
domiciliul în prezent
studiile
participări la alte concursuri, expoziţii etc.
membru al unei uniuni sau asociaţii
cărţi publicate - antologii
expoziții, lucrări proprii,
cărţi etc...miercuri, 8 noiembrie 2017

Conferinţa ştiinţifică la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

"Poetul numărul unu" - această apreciere a dat-o 
Galina Furdui colegii sale, poetei Renata Verejanu la 
Conferinţa ştiinţifică "Poetul dintre milenii"...
desfăşurată de Institutul de Filologie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
la 31 octombrie 2017.

"O seară perfectă", PRO TV.

marți, 3 octombrie 2017

miercuri, 16 august 2017

Antologia ”Geniul invizibil al liricii moderne”

Mai mulți exegeți (eseiști), laureați ai diferitor ediții ai
Festivalului Internațional de Poezie - Renata Verejanu
se vor regăsi în aceste două volume:
o Antologie în limba română
și o Antologie în limba engleză.
Felicitări.
Echipa Festival

duminică, 30 iulie 2017

Poezia Renatei Verejanu în viziunea artiştilor plasticiPentru toată lumea 
care continuă să mai trimită poezii: 
veţi fi acceptaţi pentru următoarea ediţie 
a Festivalului. 
După 1 mai 2017 -  poezii nu se mai primesc 
pentru această ediţie, 
vedeţi Regulamentul. 
Baftă la toată lumea. 


 Echipa Festival

joi, 6 iulie 2017

Concursul care descoperă și lansează noi nume


Ediția a IV a Festivalului Internațional de Poezie - Renata Verejanu
va lansa noi nume de poeți, de traducători, de declamatori (viitori actori),
de eseiști, de compozitori, de artiști plastici...
Cu Doamne ajută...
Peste 1000 de persoane au expediat materialele lor la ediţia a IV a Concursului.
Peste 100 au fost admişi în Concurs.
Acum e etapa jurizării...
Baftă la toată lumea...
Noi ţinem pumnii pentru voi.


Echipa Festival

P.S. Pozele cât de cât bune ale participanţilor admişi în Concurs
vor fi plasate pe blogul Festivalului.
Vă rugăm să expediaţi poze calitative...